Koronakriisi nostaa valokuituinvestointisi arvoa

Kannattaako valokuituun investoida, jos voi saada markkinoilta mobiiliyhteyden halvemmalla? Tätä moni kuidusta kiinnostunut on ostopäätöstään tehdessä puntaroinut. Onpa media joskus ihmetellyt sitäkin, kannattaako miljoonia kaivaa maahan.

Tietoliikenneyhteysmarkkinoita hallitsi pitkään argumentti, että mobiili tietoliikenneyhteys on ainoa väline, joka vastaa yhä liikkuvamman ihmisen yhteystarpeisiin.

Koronakriisi muutti hetkessä käsityksemme liikkuvuudesta: Mitä merkitystä on mobiililla yhteydellä, kun ihmisten liikkuvuutta rajoitetaan? Miksi maksaisimme yhteydestä, joka ei toimi riittävän hyvin sillä hetkellä, kun toimintojen jatkuvuuden vuoksi olemme riippuvaisia mahdollisuudesta etäosallistua, olla digitaalisesti läsnä?

Koronakriisissä kiinteän yhteyden toimintavarmuuden merkitys konkretisoitui: vain investoimalla kiinteään yhteyteen sekä kotona, vapaa-ajan asunnolla että työpaikoilla, voimme varmistua siitä, että kaikki toiminnot ovat käytettävissämme riittävän luotettavasti kaikkina aikoina. Mobiiliverkkojen kuormituksesta on poikkeusaikana raportoitu ympäri maata ja uusia avauksiakin on markkinoilla nähty: kriisinsilmässä mobiilijätti Teliakin on nähnyt valokuidun edut ja lanseerasi markkinoille oman yhtiönsä, Valokuitusen.

Osallistumme jatkossakin digitaalisesti ja verkkojen on pystyttävä mahdollistamaan se

Arki ei enää palaa entisenlaiseksi: nyt käyttöönotetut etätyöskentelyn ja etäosallistumisen toimintatavat ja työkalut juurtuvat monen rutiineihin helppoina, mukavina, edullisina ja ekologisina. Tutkimusten mukaan 40% etätyötä kokeilleista ei enää digityöskentelystä luovu. Merkittävä loikka paikkariippumattoman työn tekemisessä avaa myös uusia näkökulmia maaseutumaisille kunnille: entäpä jos kuntien välisessä asukaskilpailussa kuituverkko onkin tulevaisuuden vetovoimavaltti?

Koronakriisi on järkyttänyt globaalisti ja suistanut ennennäkemättömällä tavalla niin taloutta kuin terveyttä raiteiltaan. Koronakriisin myönteisenä tuloksena voidaan kuitenkin pitää digikyvykkyytemme nopeaa kehittymistä: kriisi sai aikaan muutoksen, johon meillä ei ollut toiminnallista tahtoa aiemmin. Otimme hetkessä käyttöön korvaavia digitaalisia toimintatapoja toimintojemme ylläpitämiseksi vaihtoehtoisella tavalla: verkkoyhteyksien avulla olemme pystyneet sekä etätyöskentelemään, etäopiskelemaan ja etäpalvelemaan.

Tulevaisuuden näkökulmasta valokuitu mahdollistaa myös liiketoimintojen kehittymisen: jo nyt joka neljäs yritys valitsee sijaintipaikkansa saatavilla olevan yhteyden perusteella. Korona-aika on kiihdyttänyt myös yritystoiminnan digitalisoitumista, niin etäkokoukset, etäjumpat kuin etähoivatkin vaativat kunnollista kaistaa. Tämä mahdollistuu, kun paikkakunnalla on toimija, joka investoi alueen tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen.

Valokuituyhteyksien puolesta uusien digitaalisten toimintatapojen laajenemiselle ei ole estettä: kasvava käyttö ei ruuhkauta yhteyksiämme. Valokuituyhteyksien toimintavarmuus ei ole markkinointipuhetta, vaan nyt myös kriisissä testattu.

Valokuitu on paras investointi digitaaliseen toimintakykyyn niin perusarjessa kuin erityisesti kriisiaikana. Paikallisessa kuituyhtiössäsi halutaan varmistaa ja taata, että Sinä saat, mitä tilaat.

Hanne Nivala
liiketoiminnan kehityspäällikkö
Netplaza Oy, Nivalan Kuidun Täyskuitu-kumppani