Nivalan Kuitu

Nivalan Kuitu on Nivalan kaupungin tytäryhtiön Nivalan Vesihuollon marraskuussa 2018 perustama osakeyhtiö. Idea sai alkunsa valtuustoaloitteesta.

Valokuidun tarve kartoitettiin Nivalassa, minkä jälkeen verkon rakentaminen aloitettiin vuonna 2019. Varsinainen valokuituverkko saatiin valmiiksi joulukuun 2020 lopussa. Kesään 2021 mennessä koko projekti oli valmis. Verkkoa rakennettiin yhteensä 248 kilometriä. Laajakaistapalvelun käyttäjiä on yli 1000 mukaan lukien kotitaloudet, yritykset, maatilat ja taloyhtiöt. Digiboksilla saatavan IPTV-palvelun käyttö on myös hyvällä tasolla. Lisäksi vuokrakuituasiakkaita on useita kymmeniä.

Hankkeen toteutti Cinia Oy, joka tuottaa tällä hetkellä yhtiölle laajakaistapalvelut, asiakaspalvelun, kuituverkkotuen ja laskutuspalvelut. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. Toimitusjohtajana toimii Nivalan Vesihuollon toimitusjohtaja Olli Jokinen.

Toiminta on vakiintunut, ja valokuitupalvelu on otettu hyvin vastaan Nivalassa. Yhtiön taloudellinen asema on hyvä, ja kulurakenne on pieni. Valokuituhankkeelle myönnettiin ja maksettiin valtion ja kaupungin tukea.

Nivalan Kuidun toiminnassa on siirrytty niin sanottuun tuotanto-/ylläpitovaiheeseen. Uusia alueita rakennetaan tapauskohtaisesti, ja jokaisen uuden liittymän liittymismaksu tarkistetaan ennen rakentamispäätöstä. Nivalan Kuitu siis tarjoaa edelleen uusia valokuituyhteyksiä yksityisille, taloyhtiöille ja yrityksille. Lisätiedot Liittymät ja palvelut -sivuilta.