Rakentamistilanne

Viikko 38

Keskiviikkona ja torstaina vallinut huono sää (Aila-myrsky) vaikeutti teletöiden tekoa Nivalassa siinä määrin, että kuvassa olevan alueen käyttöönottoja ei saada tehtyä tällä viikolla, vaan ne siirtyvät viikolle 39.

Viikko 36

Nivalassa valokuituverkkoa tällä hetkellä rakentamatta noin 25 km. Maanrakentamis- ja teletyöt saadaan valmiiksi ennen talven tuloa. Viimeisenä rakennettavana alueena on Haapaperän alue, joka on yhteisrakentamisaluetta Elenian kanssa.

Haapaperän ja Karvoskylän liittymät tulevat liitettäväksi verkkoon noin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun maanrakentaminen on saatu valmiiksi. Koneet siirtyvät Haapaperälle viikon 37 aikana.

Pirttirannalla työt jatkuvat tällä viikolla, ja liittymiä saadaan alueella käyttöön viikolla 39, kun kaikki teletyöt on tehty valmiiksi.

 

Viikolla 37 käyttöönotetaan alla oleva alue:

Viikolla 38 käyttöönotetaan alla oleva alue:

Viikko 34

Karvoskylän ja Haapaperän käyttöönotot

Karvoskylällä ja Haapaperällä liittymien käyttöönotto tapahtuu noin kahden kuukauden päästä, kun yhteisrakentaminen saadaan valmiiksi Haapaperällä. Yhteisrakentaminen on edennyt hyvää vauhtia Sarjankylällä ja Erkkisjärvellä, josta koneet siirtyvät noin kahden viikon päästä Pirttimaantielle. Pirttimaantien jälkeen rakentaminen jatkuu Haapaperällä.

 

Tulevat käyttöönotot viikoilla 35 ja 36

Käyttöönottoja jatketaan viikolla 35 seuraavilla alueilla:

Viikolla 36 käyttöönotetaan alla oleva alue:

 

Viikko 32

Valokuituliittymiä aletaan käyttöönottamaan alueittain niin, että vähintään yksi alue viikossa tulee käyttöönotetuksi. Kaikki liittymät tullaan kuitenkin ottamaan käyttöön ennen viikkoa 50. Ensi viikolla, eli viikolla 33 otetaan käyttöön alla oleva alue Ratastien sekä Ammattikujan läheisyydessä:

Viikolla 34 käyttöönotetaan viime vuonna ja viime talven aikana rakennettuja kohteita. Alla alue:

 

Viikko 31

Valokuituverkon rakennustyöt ovat edenneet Nivalassa hyvää vauhtia ja maanrakentamista on jäljellä enää noin 40 kilometriä, josta yhteisrakentamista Elenian kanssa on noin 20 kilometriä.

Työt ovat edelleen käynnissä keskustassa Ruojantiellä ja siitä erkanevista sivuhaaroista. Yhteisrakentaminen jatkuu Erkkisjärvi-Peräaho alueella, jonka jälkeen koneet siirtyvät Haapaperälle. Lisäksi yksittäisiä talohaaroja rakennetaan edelleen ympäri kuntaa. Nämä kohteet ovat olleet sellaisia, joihin ei isolla koneella ole ollut mahdollista urakoida.

Käyttöönottoja tapahtuu verkossa lähiaikoina paljon, kun teletöitä saadaan tehtyä. Seuraavia käyttöönottoja on luvassa Kydön alueella lähiaikoina. Asiakkaat saavat tekstiviestin kun liittymä on käyttöönotettavissa.

Osassa alueista saattaa näyttää, että kaikki työt ovat tehty valmiiksi saakka, mutta jostain kauempaa saattaa olla vielä hieman työt kesken, joka vaikuttaa liittymän käyttöönottoon. Harmillisen paljon on ollut nyt tilanteita, jossa pieni pätkä jää rakentamatta sijoitusluvista tai muista projekteista johtuen. Näitä kuitenkin edistetään koko ajan, jotta liittymät saataisiin mahdollisimman nopeasti käyttöön.

 

Viikko 23

Nivalan Kuidun valokuitua rakennetaan usean koneryhmän voimin ympäri Nivalaa. Lisäksi viime vuoden ja talven aikana tehtyä reittejä kunnostetaan lähiviikkojen aikana Ahteen, Maliskylän ja Ruuskankylän alueella. Kunnostamisen aikana rakennetaan samalla rakentamattomia talohaaroja.

Taajamassa rakennetaan tällä hetkellä Ruojantietä ja siltä erkanevia haaroja. Lisäksi Kydön alueella urakoi kaksi koneryhmää.

Taajaman ulkopuolella rakentaminen on nyt käynnissä Pirttirannassa Pirttirannantiellä ja sen sivuhaaroissa sekä Karvoskylällä Makkaratiellä ja sen sivuhaaroissa. Työt jatkuvat Karvoskylällä Makkaratien jälkeen Jokikylään ja Kukkopuhtoon, jonka jälkeen on vuorossa Haapaperän Haapajärven puoleinen pää. Lisäksi viime viikolla käynnistyi yhteisrakentaminen Sarjankylältä Erkkisjärvelle, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa Elenialle ja valokuituverkkoa Nivalan Kuidulle. Yhteisrakentaminen jatkuu Sarjankylän ja Erkkisjärven jälkeen vielä Peräahossa ja Haapaperällä.

Osassa rakentamisalueista jää pihaosuuksia rakentamatta, jos isoilla koneilla ei pääse suunnitellulle reitille. Pihaosuudet rakennetaan kuitenkin tämän kesän aikana.

Huomioitavaa on, että vaikka valokuituliittymä olisi rakennettu ulkoseinään ja tuotu sisälle saakka, se ei ole automaattisesti käyttövalmis. Ennen käyttöönottoa voidaan tehdä vielä työvaiheita, jotka vaikuttavat liittymän toimintaan.  Lähetämme liittymän tilanneelle tekstiviestin, kun liittymä on käyttöönotettavissa.

 

 

Viikko 18

Maliskylän keskuksessa asiakkaita on tämän viikon aikana kytketty verkkoon ja kytkentöjä jatketaan ensi viikolla. Asiakkaille ilmoitetaan tekstiviestillä, kun liittymä on käyttöönotettavissa.

Maarakentaminen käynnistyy ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla kartoissa näkyvillä vaalean sinisillä / violeteilla alueilla Nivalan keskustassa ja sen lähettyvillä sekä Karvoskylällä ja Pahkaperällä.

Haapaperällä valokuituverkkoa rakennetaan yhteisrakentamisena sähköyhtiö Elenian kanssa sen jälkeen, kun Erkkisjärven yhteisrakentaminen on saatu päätökseen. Maarakentaminen Haapaperän osalta ajoittuu näin ollen syksyyn. Karttaan on merkattu punaisen violetilla Haapaperän yhteisrakentamisalue.

Huom! Pääset katsomaan karttoja suurempana klikkaamalla niitä.

 

Erkkisjärven yhteisrakentaminen alkaa toukokuussa

Erkkisjärven alueen valokuituverkko rakennetaan yhteiskaivantona sähköyhtiö Elenian kanssa. Yhteisrakentamisessa valokuituverkko ja säävarma sähköverkko saadaan rakennettua yhtä aikaa. Maatyöt alkavat toukokuussa kartalla merkityllä alueella ja jatkuvat heinäkuulle saakka.

 

Viikko 11

Maarakentaminen on tällä hetkellä käynnissä Nivalan kirkonkylällä ja työt siellä jatkuvat myös huhtikuussa.  Toukokuussa rakentaminen pääsee kunnolla käyntiin useammalla alueella ja ensimmäisenä vuorossa ovat:

  • Karvoskylä
  • Karvoskylä-Haapaperää
  • Myllykuja-Joenväärä

 

Viikko 10

Uusia kuituyhteyksiä on tällä viikolla kytketty Ahteen ja Pihjalaperän alueilla. Tiedotamme asiakkaillemme tekstiviestillä, kun kuitupäätelaitteen voi käynnistää ja liittymä on valmis käytteenotettavaksi. Yhteensä Nivalassa on pian kytketty lähes 100 liittymää.

Kiinteistösuunnitteluita ja esiasennuksia tehdään tällä hetkellä Haapaperällä, Karvoskylällä ja Kukkopuhdossa.

 

Viikko 5

Nivalassa ollaan päästy valokuituverkon rakentamisessa siihen pisteeseen, että ensimmäisiä liittymiä on päästy ottamaan käyttöön. Käyttöönotot tapahtuvat nyt Maliskyläntien alusta Pääköntielle saakka. Liittyjät tulevat saamaan lähiaikoina tekstiviestin, kun liittymä on otettavissa käyttöön.

Pääköntieltä Ruuskankylälle rakentaminen on vielä käynnissä. Tällä reitillä rakennetaan lähinnä runkoreittiä, ja pihaosuudet tullaan kaapeloimaan vasta, kun kevät on koittanut touko-kesäkuun vaihteessa.

Rakentaminen jatkuu Ruuskankylän jälkeen Karvoskylällä, jossa liittymämyynti on saatu lähes päätökseen. Karvoskylällä työt käynnistyvät helmikuun aikana, mikäli pakkanen ja lumitilanne pysyvät siedettävinä.

Erkkisjärvellä rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa ja kuitua samaan kaivantoon. Työt alkavat Erkkisjärven osalta toukokuussa. Liittymät ovat käyttöönotettavissa aikaisintaan elokuussa.

Liittymämyynti jatkuu edelleen rakentamattomilla alueilla.

 

Viikko 47

Rakentaminen on tällä hetkellä käynnissä Ruuskankylältä kohti Maliskylää.

Aikaisen talven tulon ja maan jäätymisen vuoksi rakentaminen Maliskyläntien varressa Soidintien kohdalla on lopetettu tältä vuodelta.

Keskustassa pienkone tekee runkolinjaa keskustan suuntaan, josta saadaan ensi vuonna asiakkaita verkkoon.

 

Viikko 45

Rakentaminen on tällä hetkellä käynnissä Pääkönperällä kohti Maliskylää. Toinen koneryhmä rakentaa Leppiperältä kohti Ruuskankylää, ja kolmas koneryhmä Piipsanperältä kohti Ruuskankylää.

Keskustassa operoi pienkone, joka tekee runkolinjaa keskustan suuntaan, josta saadaan ensi vuonna asiakkaita verkkoon.