Kuitu tilattu ja tulossa? Tee nämä toimet ennen asentajan saapumista

Kun kuitu on tilattu, halutaan se tietysti ottaa käyttöön mahdollisimman sujuvasti. Näillä toimilla helpotat asennusta ja varmistat, että päätelaite toimii mahdollisimman hyvin kiinteistössäsi.

 

1. Etsi päätelaitteelle hyvä sijoituspaikka

Päätelaitteen sijoituspaikka vaikuttaa siihen, mitä kautta kuitu halutaan vetää tontin poikki. Hyvä paikka on huone, jossa tietokone sijaitsee (makuuhuone- tai työhuone). Näin vältytään käyttämästä pitkiä johtoja tietokoneen ja päätelaitteen välillä. Jos tarkoituksena on hankkia IPTV-digiboksi, kannattaa päätelaite sijoittaa television läheisyyteen. Jos WLAN-signaalin optimaalisin kuuluvuus on tärkeintä, päätelaite kannattaa olla asunnossa keskeisellä paikalla. Pölyiseen paikkaan laitetta ei pidä sijoittaa, eikä sellaiseen, jossa on paljon läpikulkua. Sähkölaitteet voivat lämmetessään rikkoutua, ja kytkentäkuidut vioittuvat herkästi, jos kävellessä osutaan päätelaitteeseen tai johtoihin. Sijoituspaikka voi jossain tapauksissa olla myös tekninen tila.

Lisätietoja: Ohjeet sijoituspaikan valintaan.

 

2. Suunnittele mitä kautta kuitu tuodaan tontillasi

Kaivureitti ja liittymän vienti sisälle suunnitellaan ennen urakointia. Kiinteistön omistajan tulee selvittää missä vesi- ja sähköjohdot tai muut vastaavat johdot ja mahdolliset maalämpöputkistot sijaitsevat tontilla. Kuidun reitti sovitaan yhdessä kiinteistön omistajan kanssa kiinteistökartoituksessa. Tässä vaiheessa voidaan suunnitella myös päätelaitteen sijoituspaikkaa yhdessä. Kuitukaapeli kaivetaan maahan ja tuodaan seinän viereen mieluiten lyhintä reittiä pitkin. Asentaja tekee läpiviennin joko poraamalla tai käyttämällä olemassa olevaa putkitusta.

 

3. Raivaa tila päätelaitteen asennusta varten

Huolehdi, että asentaja pääsee poraamaan läpivientiä sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta. Läpiviennin korkeuden valinta on tärkeää. Halutaanko, että kohta jää piiloon huonekalujen taakse vai pitääkö läpivientikotelon alle mahtua esimerkiksi lipasto? Päätelaite asennetaan läpiviennin läheisyyteen omaan seinätelineeseen tai asiakkaan osoittamaan paikkaan (hylly, tv-taso). Mieti onko langattoman signaalin kuuluvuus hyvä kyseisellä paikalla.

 

4. Tutustu päätelaitteen käyttöönottoon

Nivalan Kuidun sivuilta voi ladata pdf-oppaan, jonka voi halutessaan tulostaa. Laitteen ensimmäinen käynnistys on tärkein! Kun kytket laitteeseen virrat ensimmäisen kerran, pidä laite kytkettynä virtalähteessä vähintään 10 minuutin ajan. Päätelaite hakee tuona aikana päivityksiä, ja virtakatko saattaa aiheuttaa sen, että laite ei toimi oikein. Kun tarvittavat päätelaitteen valot palavat, voit siirtyä yhdistämään tietokone päätelaitteeseen. Lue tarkat ohjeet oppaasta, josta löytyy ohjeita myös liittymän aktivointiin ja ongelmatilanteiden varalta. Tarvittaessa ota yhteys asiakaspalveluun.

Tutustu: Opas päätelaitteen käyttöönottoon.