Nivalan Vuokrakodit ottaa valokuituyhteyden taloyhtiöiden jokaiseen asuntoon

 Nivalan Vuokrakotien hallitus on tehnyt päätöksen esisopimuksesta Nivalan Kuidun kanssa. Esisopimus kattaa valokuituyhteyden hankkimisen kaikkiin Nivalan Vuokrakotien hallinnoimiin taloyhtiöihin. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 20 taloyhtiötä, joissa on noin 300 asuntoa. Esisopimukseen sisältyy yhteyden käyttöönotto kaikissa asunnoissa.

Esisopimus on Nivalan Kuidun valokuituhankkeen näkökulmasta merkittävä.

– Nivalan Kuidun valokuituhankkeen kannalta on kyse tärkeästä päätöksestä: päätöksen volyymi ja vaikutus Nivalan Kuidun liiketoimintaan on suuri, iloitsee Nivalan Kuidun emoyhtiön Nivalan Vesihuollon toimitusjohtaja Olli Jokinen.

Nivalan Vuokrakotien lisäksi Nivalan kaupunkikonserni on tilannut kuidun yli 20:een kaupungin omistamaan kiinteistöön. Kiinteistöt käsittävät alakouluja, päiväkoteja sekä muita kaupungin kiinteistöjä.

Myös yksittäisten talousten jättämien tilauksien määrä kehittyy suotuisasti: reaaliaikainen tilausseuranta on julkaistu osoitteessa tayskuitu.fi/nivala-tilaukset. Tällä hetkellä pientalotilauksia on tehty jo yli 420 kappaletta. Ensimmäinen hankealue, jossa vaadittava 60% tilaajapeitto on ylitetty, on Ahde – Pihlajaperä.

– Nivalan Kuidun hallitus tekee päätöksen rakentamisen käynnistämisen osalta elokuussa. Jokainen kuntalainen voi vaikuttaa hankkeen käynnistymiseen tekemällä tilauksen. Reaaliaikaisesta tilausseurannasta voi katsoa, miten tilanne kehittyy omalla postinumeroalueella ja ottaa naapurin kanssa puheeksi tilaamisen, Olli Jokinen kehottaa kuntalaisia.

Nivalan Kuitu sai kesäkuun lopussa päätöksen valtiontuesta. Valtiontuki koko hankkeelle on 936 353 euroa. Nivalan kaupunki on sitoutunut saman suuruisen kuntaosuuden maksamiseen hankkeelle. Kuituyhtiön omarahoitusosuuden rahoittaa paikallinen Pop-Pankki-ryhmään kuuluva Nivalan Järvikylän Osuuspankki.

 

Lisätietoja hankkeesta:
Olli Jokinen, toimitusjohtaja, Nivalan Vesihuolto Oy, 044 745 0933

Nivalan valokuitumyynti:
Heikki Kumpula, Täyskuitu-myyjä, 050 470 8933